Zarządzenie nr 004/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku