Zarządzenie nr 005/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku