Zarządzenie nr 006/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku