Zarządzenie nr 011/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku