Zarządzenie nr 013/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku