Zarządzenie nr 014/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku