Zarządzenie nr 002/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku