Zarządzenie nr 003/2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku