Zarządzenie nr 005/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku