Zarządzenie nr 006/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku