Zarządzenie nr 009/2018 z dnia 21 lutego 2018 roku