Zarządzenie nr 101/2017 z dnia 25 września 2017 roku z załącznikami nr 1 i 2