Zarządzenie nr 102/2017 z dnia 25 września 2017 roku z zał. nr 1, 2, 3, 4, 5