Zarządzenie nr 102/2018 z dnia 9 października 2018 roku