Zarządzenie nr 103/2017 z dnia 25 września 2017 roku