Zarządzenie nr 103/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 15 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej