Zarządzenie nr 104/2017 numer anulowany z powodów technicznych