Zarządzenie nr 105/2017 z dnia 26 września 2017 roku