Zarządzenie nr 105/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej