Zarządzenie nr 106/2018 z dnia 18 października 2018 roku