Zarządzenie nr 107/2017 z dnia 04 października 2017 roku