Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 107/2018 z dnia 23 października 2018 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 107/2018 z dnia 23 października 2018 roku

Zarządzenie nr 107/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 października 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 72/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Regulaminy
Zarządzenia Rektora
2018
DOMY STUDENCKIE I STOŁÓWKA STUDENCKA (DS)
Studenci - dokumenty

WYDZIAŁY