Zarządzenie nr 108/2017 z dnia 09 października 2017 roku