Zarządzenie nr 109/2018 z dnia 26 października 2018 roku