Zarządzenie nr 112/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku