Zarządzenie nr 113/2017 z dnia 16 października 2017 roku