Zarządzenie nr 113/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku