Zarządzenie nr 114/2017 z dnia 13 października 2017 roku