Zarządzenie nr 114/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku