Zarządzenie nr 115/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku