Zarządzenie nr 117/2017 z dnia 23 października 2017 roku