Zarządzenie nr 118/2017 z dnia 27 października 2017 roku