Zarządzenie nr 119/2017 z dnia 27 października 2017 roku