Zarządzenie nr 119/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku