Zarządzenie nr 120/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku

Zarządzenie nr 120/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej