Zarządzenie nr 120/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku