Zarządzenie nr 120/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku