Zarządzenie nr 122/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku