Zarządzenie nr 123/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku