Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 125/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 125/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku

Zarządzenie nr 125/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie planu finansowego w wariancie wstępnym na rok 2019

Zarządzenia Rektora
2018

WYDZIAŁY