Zarządzenie nr 126/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku