Zarządzenie nr 127/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku