Zarządzenie nr 127/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku