Zarządzenie nr 129/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku

Zarządzenie nr 129/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w sprawie powołania Komisji Przetargowej