Zarządzenie nr 130/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku