Zarządzenie nr 133/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku