Zarządzenie nr 136/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku