Zarządzenie nr 137/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku