Zarządzenie nr 139/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku