Zarządzenie nr 141/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku