Zarządzenie nr 032/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku